Počet položek: 0 0,00 Kč
eShop www.moravaelektro.cz
led osvětlení, tonery, servis tiskáren, sterilizátory, ultrazvukové čističky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodejce zboží
Obchodní podmínky obchodní korporace [obchodní firma, OSVČ]
Dalibor Hanus
se sídlem Havlíčkovo náměstí 726/21, Ostrava-Poruba
IČ: 63040816
DIČ: Nejsme plátci DPH od 28.2.2019
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.moravaelektro.cz

22.05.2018 aktualizace GDPR - informace o zpracování osobních údajů
Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu a tou třetí stranou je Česká obchodní inspekce, odkaz na ČOI. ČOI neřeší obchodní vztah mezi podnikateli, kteří prodávají a nakupují na IČ.
1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.  Tento dokument představuje udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů klientů
         firmy Dalibor Hanus „eShopu www.moravaelektro.cz“ (dále jen „Dalibor Hanus“ a „Administrátor“ )
        ve smyslu čl. 4 odstavec 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
         ze dne 27.04.2016 (dále jako GDPR).
1.2.  Odsouhlasením tohoto dokumentu udělujete souhlas firmy Dalibor Hanus
        „eShopu www.moravaelektro.cz“, se sídlem Havlíčkovo náměstí 726/21, Ostrava-Poruba,
         IČ: 63040816,
         aby ve smyslu čl. 4 odstavec 11 Nařízení zpracovával níže uvedené osobní údaje
         pro níže uvedené  účely:
         - jméno a příjmení, název společnosti, firmy, OSVČ, e-mail, telefonní číslo,
           pro zasílání informací k bonusovým a věrnostním programům určeným pro zákazníky
          eShopu www.moravaelektro.cz
         - cookies, které evidují návštěvnost pro účely optimalizace webové aplikace objednávkového systému,
         - telefonní číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu pro účely oznámení o dostupnosti
          a/nebo nedostupnosti zboží, jeho vyskladnění a/nebo převzetí, zaplacení zboží,
          zrušení objednaného zboží na eShopu www.moravaelektro.cz.
1.3   Zpracování osobních údajů je prováděno Administrátorem, osobní údaje však
         pro Administrátora mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
        - Provozovatel webhostingu THINline s.r.o.
        - Provozovatel SW eShopu Martin Březovský - Shop5.cz
        - Dopravce objednaného zboží, PPL CZ s.r.o.
        - Administrátor Dalibor Hanus
        - Účetní firma ENKOSERVIS, s.r.o., za účelem zpracování vydaných faktur
1.4   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
         - vzít souhlas kdykoliv zpět a to v celku nebo jeho části,
         - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
         - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
         - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
         - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
         - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících
           se zpracováním osobních údajů obrátit   se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
2. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH
2.1.    V smyslu obsahu Nařízení máte, jako subjekt osobních údajů, právo na výkon následujících práv:
2.1.1. Právo vzít souhlas kdykoliv zpět – máte právo souhlas kdykoliv odvolat a o v části nebo celku,
2.1.2. Právo na přístup k osobním údajům 
          – máte právo na Administrátoru požadovat sdělení, zda o Vás Administrátor zpracovává
             osobní údaje, získat k těmto údajům přístup a obdržet jejich kopii.
2.1.3. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
          – máte právo na to, aby Administrátor bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné
             osobní údaje, které se Vás týkají.
2.1.4. Právo na výmaz osobních údajů – máte právo požadovat na Administrátoru výmaz
           Vašich osobních údajů, pokud není dán žádný účel ani právní důvod zpracování.
2.1.5. Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat,
           aby Administrátor omezil zpracování Vašich osobních údajů na pouhé jejich uložení,
           v případech   uvedených v Úplném znění uvedeném na
            www.moravaelektro.cz/cz-sekce-obchodni_podminky.html.
2.1.6. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
          – v případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného
             ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Administrátora 
             (dle Úplného znění) jste oprávněni vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů,
             pokud zároveň uvedete důvody, týkající se Vaší konkrétní situace.
2.1.7. Právo na podání stížnosti 
          – v případě podezření, že Administrátor zpracovává Vaše osobní údaje
             v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li
             Administrátor některému z výše uvedených požadavků, jste oprávněn podat stížnost
             dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV ZÁKAZNÍKEM

3.1.    Práva dle tohoto dokumentu můžete uplatnit následujícími způsoby:
3.1.1. dopisem, který zašlete na adresu Havlíčkovo náměstí 726/21, Ostrava-Poruba
3.1.2. Elektronicky prostřednictvím datové schránky subjektu osobních údajů;
3.1.3. E-mailem s elektronickým podpisem, který založen na kvalifikovaném
           certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR a zaslaném
           na e-mailovou adresu dalibor.hanus@seznam.cz
           Předávání informací probíhá nezabezpečeným kanálem;
3.2.   Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude Administrátor brát zřetel, zejména
         z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.
3.3.   Práva dle čl. 2.1. je zákazník oprávněn vykonat zdarma. Vyhodnotí-li Administrátor
         žádost zákazníka jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména je-li týmž zákazníkem
         podána opakovaně, uloží za zpracování žádosti zákazníka přiměřený poplatek,
         anebo žádosti odmítne vyhovět.

4. DOBA PO NIŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY
4.1   Administrátor bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let pro účely,
        Finančního úřadů „provedení kontroly“, znovu provedení objednávky
        bez nutnosti znova se registrovat do eShopu www.moravaelektro.cz.


17.04.2018 Aktualizace obchodních podmínek

GDPR - informace o zpracování osobních údajů
Jaké osobní údaje zpracovávám (jméno, adresa, email, ip, telefon, hesla, atd.)
Za jakým účelem zpracováváme vaše vyplněné údaje, za účelem objednávky a použití při odeslání objednávky přepravcem.
Jak dlouho osobní údaje zpracováváme, po dobu po kterou není vyřízená vaše objednávka.
Jak budeme vaše informace uchovávat.
Data budou uložena v zašifrovaném úložišti HTTPS
Přístup k vyplněným informacím má přístup ADMINISTRÁTOR pouze provozovatel eShopu www.moravaelektro.cz IČ: 63040816 .
Jak budeme "likvidovat" vyplněné informace (jméno, adresa, email, ip, telefon, hesla, atd.) po skončení doby, po kterou je budete uchovávat, budou vymazány administrátorem.
Každému zákazníku, který udělá objednávku na našem eShopu, bude poskytnuto právo na výmaz jeho údajů (jméno, adresa, email, ip, telefon, hesla, atd.), které vyplnil při objednávce.
Emailová komunikace, předávání informací probíhá nezabezpečeným kanálem.
Obchodní podmínky platné od 03.03.2015
Obchodní podmínky se řídí dle platných předpisů občanského a obchodního zákona a vždy budou nadřazené i přes uvedené obchodní podmínky v tomto eShopu, dále dodatečných předpisů eShopu.

Záruční doba a vrácení zboží pro firmy, OSVČ, právní subjekty:
Záruční doba v délce 12 měsíců je poskytnuta na základě platného OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
a jedná se o zboží určené k dalšímu podnikání.
Poštovné při vrácení produktu platí kupující.
Vrácení peněz do 14 dní, nelze aplikovat u subjektů nakupujících na IČ.
U zboží, které je vyrobené na zakázku, se nevztahuje, vrácení peněz do 14 dní bez udání důvodů a odstoupení od kupní smlouvy.

Záruční doba pro občany (nepodnikatele):
24 měsíců se vztahuje na spotřební zboží dle platného OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.
Poštovné při vrácení produktu platí kupující.
U zboží, které je vyrobené na zakázku, se nevztahuje, vrácení peněz do 14 dní bez udání důvodů a odstoupení od kupní smlouvy.

Záruční doba pro použité věci.

24 měsíců
Zkrácení
Doba pro uplatnění práv z vad trvá 24 měsíců, lze ji však smluvně zkrátit až na 12 měsíců. V případě většího zkrácení platí za ujednanou polovina zákonné doby.
Na co se záruka nevztahuje?
U použitých věcí prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

Na použité věci v eShopu poskypujeme 12 měsíční záruku.

Jak můžete objednat zboží z našeho eShopu:
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- písemně dopisem
- e-mailem
pokud si zboží objednáte emailem nebo písemně, tak si přečtěte obchodní podmínky,   
do emailu a nebo dopisu napište (ČETL JSEM OBCHODNÍ PODMÍNKY A SOUCHLASÍM S OBCHODNÍMI  PODMÍNKAMI)
- v internetovém obchodu
Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky, je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Kód zboží a popis o jaké se jedná zboží:
Cenu zboží:
Firmu nebo jméno:
Adresu doručení:
Fakturační adresu:
Pro firmy IČ, DIČ:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Adresa pro zaslání reklamace, nebo pro vácení zboží:
Dalibor Hanus
Prostorná 958/10
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Mobil: 777881428
Co je nutné k reklamaci zboží:
- zaslat email nebo poštou, že budete reklamovat zboží, a jaké zboží chcete reklamovat
- nákupní doklad, fakturu KOPIE
- nepoškozené zboží
- zjevné mechanicky poškozené zboží, můžete reklamovat, pokud bude ale zákazníku  reklamace neuznaná, z důvodu že si zákazník sám poškodil věc, zboží, tak zákazník zaplatí manipulační poplatek a poplatek za doručení. Cena poplatu bude předem oznámena zákazníkovy písemně emailem, nebo poštou.

Jak postupovat při reklamaci na přepravu poškozeného zboží:
1. Dojde li k poškození balíků před převzetím, musíte okamžitě sepsat s řidičem škodní událost. (pokud vám židič odjede a pak zjistíte poškození balíku, nebudeme brát zřetel na reklamaci při poškození zásilky a reklamaci vám zamítneme).
2. Udělat fotky poškozené zásilky
3. Zašlete nám kopii zápisu s řidičem a fotky na email: kancl-servis(zavináč)seznam(tečka)cz

Jak lze na našem e-Shopu platit?

• Převodem, platba předem

Jak se vyhnout penále za už odeslané zboží:

Zboží převezmete a zaplatíte. Pak nám musíte zaslat spět zabalené zboží a to do 14 dnů od převzetí zásilky.
Zboží musí být nerozbalené (nepoužité) a nepoškozené při odeslání spět.
Při doručení balíku na naší firmu, vám pak bude vystavený dobropis, ten vám zašleme emailem, poštou, datovou schránkou. Podepsaný dobropis nám musíte podepsat a poslat zpátky emailem, poštou, datovou schránkou. K podepsanému dobropisu nám přidejte připište vaše číslo účtu pro odeslání peněz zpět (vrácení).
Smluvní penále za nezrušenou objednávku po odeslání objednaného zboží.
Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme, dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení nákladů za odeslání balíku ve výši 870,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodeje zboží (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace [obchodní firma] Dalibor Hanus se sídlem Havlíčkovo nám. 726/21, Ostrava-Poruba, 70800,  IČ: 6304816,  DIČ: CZ jsme plátci DPH, (dále jen „prodávající“) * upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.moravaelektro.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.

1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobe, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží kupujícímu – spotřebiteli (viz např. článek 5. těchto podmínek).

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

2. Kupní smlouva

2.1. Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obsahuje jeho označení, jakož popis hlavních vlastností zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno území České republiky. Pro případ, kdy má být zboží dle požadavku kupujícího odesláno mimo území České republiky, je nutná výslovná dohoda o těchto nákladech mezi prodávajícím a kupujícím; bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.

2.3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.

2.4. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, učiněných na webovém rozhraní obchodu. Je-li kupujícím spotřebitel, pak návrhem na uzavření smlouvy – nabídkou je umístění nabízeného zboží na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem; prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující – spotřebitel není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny. Pokud kupujícím není spotřebitel, pak návrhem na uzavření smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka; k uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází až doručením souhlasu prodávajícího (akceptace) kupujícímu s jeho návrhem.

2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil; v této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.8. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího Účet banky Česko: banka: mBank, 670100-2202791460/6210 účet prodávajícího.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Přeprava a dodání zboží, cena dodání

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě, která je uvedena u jednotlivého zboží jako lhůta dodání, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle prodávající zboží nejpozději do 2 pracovních dnů.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.5. Objednané zboží může být na území České republiky dodáno těmito způsoby; kupující je oprávněn si zvolit způsob dodání:

 • a) na adresu dodání uvedenou v objednávce kupujícího s dobírkou - zboží je doručováno dopravcem na dobírku; cena této služby činí od 190 Kč pole váhy zboží.
 • b) na adresu dodání uvedenou v objednávce kupujícího bez dobírky – zboží je dodáno za stejných podmínek jako při dodání s dobírkou za předpokladu, že byl mezi prodávajícím a kupujícím sjednán individuální způsob platby; cena této služby činí od 130 Kč pole váhy zboží.
 • c) osobní odběr v sídle prodávajícího – kupující odebere zboží v sídle prodávajícího; cena této služby činí 0,- Kč. Prodávající v tomto případě vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce, a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění podmínek pro dodání zboží, uvedených v čl. 4.6 těchto obchodních podmínek.

4.6. Podmínkou pro dodání zboží je:

 • a) volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce;
 • b) případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu).

4.7. Je-li zboží dodáváno dle bodu a) nebo b) čl. 4.5. těchto obchodních podmínek je věc kupujícímu (spotřebiteli) odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá. To neplatí v případě, kdy dopravce určil kupující, aniž by mu byl prodávajícím nabídnut; v těchto případech je zboží odevzdáno kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním, aby kupující uplatnil vůči dopravci práva z přepravní smlouvy (§ 2090 odst. 2 občanského zákoníku).

5. Poučení kupujícího – spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

5.3. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na adresu dalibor.hanus(zavináč)seznam(tečka)cz . Kupující – spotřebitel může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nacházející se na těchto webových stránkách; použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy však není pro spotřebitele povinné.

5.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.

5.6. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy:

 • 5.6.1. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
 • 5.6.2. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat prodávajícímu zpět na adresu Dalibor Hanus, Prostorná 958/10, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ: 709 00 a nebo předat prodávajícímu na adrese Dalibor Hanus, Prostorná 958/10, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ: 709 00 zboží obdržené na základě kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.
 • 5.6.3. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.
 • 5.6.4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • 6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • 6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 2 let od převzetí zboží.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z těchto variant:

 • a) nárok na bezplatné odstranění vady opravou
 • b) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti
 • c) přiměřenou slevu z kupní ceny
 • d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení kupujícího

Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní – li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku)

6.9. Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží (originálem dokladu o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.

6.10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.11. Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6.12. Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

6.13. U oprávněné reklamace náleží kupujícím úhrada nezbytně nutných nákladů.

6.14. Záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a následujících občanského zákoníku poskytuje prodávající, je-li to ve smlouvě dohodnuto a/ nebo vyplývá-li to z prohlášení prodávajícího a/nebo je záruční doba/doba použitelnosti uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží.

6.15. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) občanského zákoníku.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručení zboží, případně i další, které sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4. Kupující je oprávněn ke změně ve svých osobních údajích. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.8. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

9.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Více informací na www.coi.cz.

10.3. Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudu dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dalibor Hanus, Prostorná 958/10, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, adresa elektronické pošty dalibor.hanus(zavináč)seznam(tečka)cz, telefon +420777881428.

10.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 03.03.2014.
Doplňující obchodní podmínky
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony, vytváří v ČR systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se v ČR vytváří systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tento systém by měl posílit vymahatelnost spotřebitelských práv, která bývá v praxi značně obtížná. Důvodem je skutečnost, že jedinou cestou, jak řešit spor s obchodníkem a domoci se práv, byla dosud pro spotřebitele pouze cesta soudní. Tato cesta je však velmi zdlouhavá, finančně nákladná a pro spotřebitele i stresující. Proto se spotřebitelé často rozhodli problém raději neřešit a na své právní nároky rezignovat. Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů proto nabízí spotřebitelům zcela nový způsob řešení jejich sporů s podnikateli.

Do systému jsou zapojeny následující subjekty: ČTÚ, ERÚ, finanční arbitr, ČOI a případně též soukromé subjekty, které o to požádají, splní zákonné povinnosti a budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČTÚ je subjektem příslušným pro řešení sporů v oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, ERÚ pro řešení sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, finanční arbitr u sporů týkajících se finančních služeb a ČOI je příslušná pro řešení sporů ze všech zbývajících oblastí.

V řízení u tří zmíněných sektorově specializovaných subjektů se spory řeší v podstatě ve správním řízení. Naproti tomu v řízení u ČOI jde o tzv. konciliaci, během níž jsou strany vedeny k urovnání sporu nezávislým prostředníkem, který jim je případně nápomocen radou a názorem. Výsledkem řízení je v ideálním případě uzavření soukromoprávní dohody stran o způsobu řešení sporu. Ta sice není přímo vykonatelná, ale na jejím základě budou mít strany snadnější pozici při případném soudním řízení, kde se budou moci domáhat rozsudku o plnění.

Pokud jde o výše zmíněné soukromé subjekty, Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude moci pověřit prováděním mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě, že se bude jednat o profesní komoru s povinným členstvím nebo o spotřebitelskou organizaci a splní—li zákonem stanovené předpoklady pro výkon této činnosti. Rovněž u těchto subjektů bude procesem konciliace.

Všechny výše uvedené subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů musí být napojeny na evropskou on—line platformu pro řešení spotřebitelských sporů. Cílem této platformy je pomoci spotřebitelům řešit přeshraniční spory. Pokud by měli čeští spotřebitelé problémy s vyplněním příslušného formuláře, pomůže jim s tím Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Nově zřízený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který byl popsán výše, nic nemění na skutečnosti, že dosud zavedené postupy řešení sporů mimosoudní cestou zůstávají nadále zachovány a nová právní úprava nic nemění na jejich fungování, ať už se jedná o činnost mediátorů, rozhodců, některých spotřebitelských organizací, aj.

Důležité odkazy:
ČOI: https://adr.coi.cz/cs

ČTÚ: http://www.ctu.cz/ochrana—spotrebitele

ERÚ: http://www.eru.cz/cs/o...ravni—ochrany—spotrebitele

Finanční arbitr: http://www.finarbitr.cz/cs/

Evropské spotřebitelské centrum: http://www.evropskyspotrebitel.cz/

On—line platforma EU:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele): Dalibor Hanus, Havlíčkovo náměstí 726/21, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00, email: dalibor.hanus(zavináč)seznam(tečka)cz
- Adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: Dalibor Hanus, Prostorná 958/10, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ: 709 00, email: dalibor.hanus(zavináč)seznam(tečka)cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/ o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Prodejce si vyhrazuje právo na změnu ceny a délku doruční zboží.

Copyright © www.moravaelektro.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.moravaelektro.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,00 CZK